Over Caparol

Universeel thermisch gevelisolatiesysteem sinds 50 jaar

Thermische gevelisolatiesystemen bestaan al sinds meer dan een halve eeuw. Gelijkaardig aan de huidige vorm werd dit systeem ontwikkeld in de jaren 1950 om in landbouwsilo’s een constante temperatuur te waarborgen en zo condensatie tegen te gaan. Maar al snel werd het in aangepaste vorm gebruikt om slecht geïsoleerde woningen weer comfortabel te maken.

De ontwikkeling gebeurde systematisch in functie van de voorhanden zijnde technologie en materialen. Zo werd minerale wol als materiaal aangevuld met EPS (geëxpandeerd polystyreen). Steevast werden betere isolatiewaarden behaald, zodat betere resultaten werden bereikt met een dunnere systeemopbouw. Naast minerale pleisters werd ook een arsenaal aan organische producten toegevoegd.

Volgens de resultaten van recente studies vertonen gevels na meer dan 30 jaar nog geen tekenen van verval.(*) Er mag bijgevolg verondersteld worden dat de levensduur van een thermisch gevelisolatiesysteem gelijk is aan die van een traditionele baksteengevel. Intussen is op Europees grondgebied meer dan 2 miljard m² toegepast, in diverse klimaatzones en in alle soorten van gebouwen.

*Bron: Fraunhofer Gesellschaft

Caparol

Deutsche Amphibolin-Werke, de overkoepelende groep waartoe Caparol (bouwverven), Capatect (gevelisolatie), Disbon (beton-bescherming), enz behoren, van de familie Murjahn werd in 1895 opgericht in Duitsland.

Sinds 1969 is Caparol actief in België. In deze periode hebben ze een respectabele positie bereikt op de verf en gevel-isolatie-markt. Dankzij een zeer breed en kwalitatief hoogstaand productpakket, de inzet van deskundige medewerkers is Caparol uitgegroeid tot een belangrijke speler op de Belgische markt.

Caparol besteedt daarom veel aandacht aan het informeren, adviseren en begeleiden van de opdrachtgever en de verwerker om zo gezamenlijk tot een perfect eindresultaat te komen.

Het verzorgen van theorie- en praktijkscholingen, zelfs projectgericht, behoort ook tot de mogelijkheden van Caparol. Er is een lezing- en een praktijkruimte beschikbaar waar dit verzorgd kan worden. Maar onze deskundige buitendienstmedewerkers kunnen natuurlijk ook objectgerichte demonstraties ter plaatse voor u verzorgen.