Keuringen

De sector van de thermische gevelisolatie is onderhevig aan Europese regelgeving. Zo regelt de ETA (European Technical Agreement) de voorwaarden waaraan systemen moeten voldoen.

Specifiek voor Belgie geldt een ATG, op vrijwillige basis. Hierbij wordt een technisch advies verstrekt over de toepassing van een bepaald systeem (combinatie van bouwproducten) voor een welbepaalde toepassing. Dit biedt de gebruiker de zekerheid dat het toepassen van het ATG systeem zonder problemen verloopt in de beschreven omstandigheden.

Voor meer info: eota.eu en butgb.be

Federatie voor de gevelisolatiesector, ETICS

ETICS is een Engelse afkorting die staat voor gevelisolatie, namelijk «External Thermal Insulation Composite System», maar is dus ook de naam van de werkgroep, een belangenvereniging voor de ganse gevelisolatiesector.

De leden wensen vooral de hoogstaande kwaliteit van hun producten onder de aandacht te brengen. Ook willen zij op deze manier een beter aanspreekpunt creëren met de bevoegde instanties binnen de overheden. Deze wetgevende context, die de essentiële technische eisen oplegt, is een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid, die de werkgroep ETICS hoog in het vaandel voert.

De werkgroep ETICS is binnen de EAE (European Association for ETICS) erkend als vertegenwoordiger van België.