Isolatiepremies

Op diverse niveaus stimuleert de overheid het verbeteren van de thermische prestaties van woningen. Lokaal, regionaal en federaal is een subsidiepakket voorhanden. Een markant fenomeen is dat de tussenkomst sterk kan variëren naargelang de gemeente waar de werf zich bevindt. Het loont dus steeds de moeite om even een kijkje te nemen alvorens een project te starten. Dit kan onder andere op energiesparen.be of energiewallonie.be. Zo kan de bouwheer zich correct informeren over de individuele mogelijkheden van zijn project.

Sinds enkele jaren zijn de premies voor dak-, muur- en vloerisolatie hervormd. De premie van de netbeheerder en de premie van de Vlaamse overheid smolten samen tot 1 premie.

De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  • het aantal m² geïsoleerde oppervlakte
  • de R-waarde van het isolatiemateriaal
  • gebruik van een geregistreerd aannemer of doe-het-zelf
Voor mensen die een beroep doen op een geregistreerd aannemer zijn de premiebedragen de volgende:
Soort isolatie Premie
Dakisolatie
(of zoldervloerisolatie)
Rd-waarde 3,5:
6 euro per m² (maximum 20 euro)
Rd-waarde 4:
7 euro per m² (maximum 840 euro)
Rd-waarde 4,5:
8 euro per m² (maximum 960 euro)
Buitenmuurisolatie Rd-waarde moet minimum 2 bedragen
15 euro per m² (maximum 2000 euro)
Spouwmuurisolatie Lambdawaarde van maximaal 0.065 W/mK en de volledige spouw moet worden gevuld
6 euro per m² (maximum 800 euro)
Vloerisolatie Rd-waarde van minimum 1,2
6 euro per m² (maximum 800 euro)