De energieprestatiewetgeving: energie besparen is een must!

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving.

De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van energieprestatie behalen (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) om energie te sparen en een gezond binnenklimaat te verzekere.

Meer info over de nieuwe regelgeving rond Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) vindt u op www.energiesparen.be. Op bouw-energie.be kan u het energieverbruik van uw woning berekenen.

De moderne warmte-isolatiesystemen van CAPAROL dragen wezenlijk bij tot een betere thermische isolatie, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Thermische gevelisolatie verleent een meerwaarde aan uw woning. Bij een eventuele toekomstige verkoop moet u immers een energieprestatiecertificaat voorleggen.

Links: Een thermografie maakt warmteverlies duidelijk zichtbaar. De roodgloeiende vlakken tonen het onvermijdelijke energieverlies van jaarlijks ca. 800 tot 1300 liter stookolie.
Rechts: Hetzelfde huis met gevelisolatie!

Vandeweege nv werkt met professionele plaatsers die u een correcte plaatsing mét garantie verzekeren. Zo vormen onze gevelisolatiesystemen een effectieve manier om het energieverbruik van uw woning inzake verwarming en koeling? blijvend te verminderen.